Đồng Hồ Nam

Đồng Hồ Nữ

Tin tức

Đánh giá đồng hồ Bangalore Cover Drive Watch

Hôm nay tôi đang xem Cover Drive từ Bangalore Watch Company. Tôi đã xem một vài bản phát hành trước đây của họ, bao gồm cả sự trình diễn thú vị của một chiếc đồng hồ phi công (MACH 1) nhưng phải đến khi có Cover Drive, tôi mới cảm thấy có sự kết nối […]

Dấu hiệu kim giây chết và những điều cần biết

Dấu hiệu kim giây chết và những điều cần biết. Được rồi, hãy trung thực một cách tàn nhẫn. Hầu hết thời gian, chúng ta không thực sự biết những đổi mới trong một chiếc đồng hồ hoạt động như thế nào. Chúng tôi thấy một tính năng hoặc thành phần mà chúng tôi không thực […]