Đồng Hồ Nam

Đồng Hồ Nữ

Tin tức

Dấu hiệu kim giây chết và những điều cần biết

Dấu hiệu kim giây chết và những điều cần biết. Được rồi, hãy trung thực một cách tàn nhẫn. Hầu hết thời gian, chúng ta không thực sự biết những đổi mới trong một chiếc đồng hồ hoạt động như thế nào. Chúng tôi thấy một tính năng hoặc thành phần mà chúng tôi không thực […]

Khám phá bí ẩn về mặt đồng hồ: Chữ số

Đi sâu vào lịch sử thiết kế mặt số và các yếu tố tạo nên một số mặt đồng hồ nổi tiếng nhất trong thời đại của chúng ta. Trong phần 3: chữ số. Chữ số không cần thiết cho mặt số đồng hồ, thời gian có thể được biểu thị bằng các mốc giờ, một […]

Đồng hồ theo chu kỳ mặt trăng là gì?

Đồng hồ theo chu kỳ mặt trăng là gì? Cuộc sống đô thị và sự phổ biến của các lịch chính xác hoạt động theo các nguyên tắc vô hình chung đã ngăn cản phần lớn nhu cầu nhìn lên bầu trời của chúng ta. Nó không phải luôn luôn như vậy. Đối với mặt […]